"Mozaïek Dommelvallei werkt samen aan stad, natuur en productieland voor een beter Brabant"

Nieuwsmail 1, december 2017 – Projecten Mozaïek Dommelvallei in beweging dankzij MIPP

Het is lange tijd wat stil geweest rondom Mozaïek Dommelvallei. Oorzaak hiervan is dat de integrale samenlevingsprojecten van Mozaïek Dommelvallei niet gemakkelijk pasten in de huidige cofinancieringsmodellen van de provincie. Het werken met de zes conceptuele watermachines uit Mozaïek Dommelvallei is zowel inspirerend als inspannend door de vernieuwende werkwijze ‘van…

Masterplan voor vergroting beleefbaarheid en bereikbaarheid waterkrachtcentrale Dommelstroom gereed

Ondanks tegenvallende subsidies zijn gemeente Sint-Michielsgestel en de HAS samen met Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas aan de slag gegaan met de watertuinen van Sint-Michielsgestel. In een watertuin wordt afgekoppeld regenwater geborgen en geïnfiltreerd in het gebied. Kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en ondernemersinitiatieven worden mee gekoppeld. De…

5 juli: Inspiratiesessie van provincie Noord-Brabant over de subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden-projecten

Heeft u de slimme watermachines van MozaïekBrabant al ontdekt? Een planningsmethode waarin economische en ecologische krachten van wonen, werken en innovatief ondernemen in Brabant worden gekoppeld aan de Brabantse watersystemen. Ook een werkwijze om samen met uw omgeving tot duurzame en gezamenlijke oplossingen te komen! Op woensdag 5 juli (van…