Hoe verandert ons klimaat en wat zijn de gevolgen?

Hoe verandert ons klimaat en wat zijn de gevolgen?

Hoe verandert ons klimaat en wat zijn de gevolgen?

De klimaatverandering is, zeker gezien de wateroverlast van de afgelopen periode, een actueel onderwerp. Het vormt één van de vraagstukken we met de gebiedsontwikkeling MozaïekDommelvallei op in willen spelen. Met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft AgriFood Capital een klimaatstresstest voor ruimtelijke adaptatie uitgevoerd.

Wat is er onderzocht?

Deze test brengt de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen en kansen in kaart en laat zien waar de regio in 2050 staat. Het onderzoek geeft een eerste inzicht op hoofdlijnen in de kwetsbaarheden van de regio, zoals overstroming, hevige neerslag, droogte of hitte. Waar treedt vooral droogte op of juist wateroverlast? Welke gevolgen hebben klimaatveranderingen voor bijvoorbeeld gezondheid, de landbouw en basisvoorzieningen zoals elektriciteit? De klimaatverandering brengt ook kansen in beeld – gebiedsontwikkelingen, bewonerinitiatieven en in samenwerkingsverbanden tussen overheden.

Uitkomsten en meer informatie

De klimaatstresstest heeft interessante uitkomsten met zich meegebracht. Download hier de folder met de uitkomsten. Kijk voor meer informatie over de klimaatstresstest op de website van AgriFood Capital.