Informatiebijeenkomst “Droge Voeten Sint-Oedenrode” op 12 december (Bekijk het filmpje en de presentatie!)

Informatiebijeenkomst “Droge Voeten Sint-Oedenrode” op 12 december (Bekijk het filmpje en de presentatie!)

Informatiebijeenkomst “Droge Voeten Sint-Oedenrode” op 12 december (Bekijk het filmpje en de presentatie!)

Op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur organiseren gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel een informatiebijeenkomst. Centraal staat het project “Droge Voeten Sint-Oedenrode”; een project om de kern van Sint-Oedenrode te beschermen tegen wateroverlast. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Sint-Oedenrode.

De sheets van de presentatie die deze avond werd verzorgd zijn hier te downloaden.

Onder de titel ‘Droge voeten houden in Sint-Oedenrode’ heeft Omroep Meierij een filmpje gemaakt naar aanleiding van deze bijeenkomst. Bekijk het hier.

Samen werken aan een toekomstbestendig Sint-Oedenrode

Gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel trekken samen op om de klimaatverandering het hoofd te bieden en er voor te zorgen dat Sint-Oedenrode goed is toegerust voor de toekomst. Dit betekent dat aan de ene kant maatregelen moeten worden genomen om voldoende water te houden in tijden van droogte en dat aan de andere kant maatregelen noodzakelijk zijn om droge voeten te houden. Deze avond staat met name in het teken van voorkomen van wateroverlast.

Bescherming tegen overstromingen

In het hele beheersgebied van Waterschap De Dommel moeten op verschillende plekken maatregelen tegen wateroverlast genomen worden. Eén daarvan is Sint-Oedenrode. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat áls de Dommel overstroomt de bebouwde kom er geen last van mag ondervinden. De Dommel stroomt precies door de kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming die één keer per 100 jaar verwacht wordt, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen op zo’n moment droge voeten houdt, zijn nu maatregelen nodig. Het project “Droge Voeten Sint-Oedenrode” wordt uitgevoerd en gefinancierd door Waterschap De Dommel in samenwerking met gemeente Meierijstad.

Informatiebijeenkomst 12 december

Aan de hand van film-, kaart- en beeldmateriaal wordt uitgelegd waarom het nodig is om een oplossing te vinden voor de wateroverlast. Uitgebreid onderzoek naar de beste mogelijkheden hiervoor leverde verschillende varianten op, waarbij Ruimte voor de Dommel als meest positieve naar voren komt. Verder is er informatie over het vervolgproces in het gehele traject en hoe inwoners en belanghebbenden daarin een bijdrage kunnen leveren. Na het gezamenlijke deel is het mogelijk in kleiner gezelschap vragen te stellen aan een van de medewerkers van de gemeente of het waterschap.

Belangstellenden voor de informatiebijeenkomst kunnen zich t/m 7 december aanmelden via secretariaatow@dommel.nl.