Ideeën van Mozaïek Dommelvallei mede inspiratiebron voor waterplannen Sint-Oedenrode

Ideeën van Mozaïek Dommelvallei mede inspiratiebron voor waterplannen Sint-Oedenrode

Ideeën van Mozaïek Dommelvallei mede inspiratiebron voor waterplannen Sint-Oedenrode

Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt dit niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Tijdens de drukbezochte informatiebijeenkomst op 12 december jongstleden zijn 250 belangstellenden uit Sint-Oedenrode geïnformeerd over het project ‘Droge Voeten Sint-Oedenrode’. Aan de hand van film-, kaart- en beeldmateriaal werd uitgelegd waarom het nodig is een oplossing te vinden voor de wateroverlast. De waterplannen voor Sint-Oedenrode zijn mede gebaseerd op ideeën die binnen Mozaïek Dommelvallei zijn ontstaan. (Bron: Waterschap De Dommel)

Via deze link is meer te lezen over de plannen van Waterschap De Dommel, is de presentatie van de bijeenkomst te downloaden en zijn filmpjes te bekijken (waaronder ‘Hoog water in Sint-Oedenrode’, de verbeelding van een overstroming met een herhalingstijd van 100 jaar).