Algemeen

Werkatelier Watermolenlandschappen – Energielandschappen – Dommelbiografie: THE MOVIE

Werkatelier Watermolenlandschappen – Energielandschappen – Dommelbiografie: THE MOVIE

Op 4 april jongstleden werd in Geldrop door Molenstichting Noord-Brabant en Mozaïek Dommelvallei een werkatelier georganiseerd over watermolens, klimaat-, energie- en landbouwtransities en de Dommel… Ze grijpen onder de paraplu van Mozaïek Dommelvallei naadloos in elkaar. Zo waren molens lange tijd een spil in de (waterkracht)economie van het Brabantse platteland. Ze fungeerden…

Terugblik WERKATELIER Watermolenlandschappen – Energielandschappen – Dommelbiografie d.d. 4 april 2019 (inclusief vele downloads)

Georganiseerd door Molenstichting Noord-Brabant en Mozaïek Dommelvallei –  Locatie: Centrum Hofdael, Geldrop   Aanleiding en context Watermolens, klimaat-, energie- en landbouwtransities en de Dommel… Ze grijpen onder de paraplu van Mozaïek Dommelvallei naadloos in elkaar. Zo waren molens lange tijd een spil in de (waterkracht)economie van het Brabantse platteland. Ze fungeerden als bakens in…

Samen werken aan een toekomstgericht Brabant – korte en lange versie Position Movie Mozaïek Dommelvallei 2.0 online!

Samen werken aan een toekomstgericht Brabant – korte en lange versie Position Movie Mozaïek Dommelvallei 2.0 online!

Begin januari 2019 is de Position Paper Mozaïek Dommelvallei 2.0 verspreid. Hierin staat onze visie op en oplossingen voor de grote opgaven waar Brabant voor staat: klimaatadaptatie en de transities in energie en landbouw.  Oplossingen en initiatieven die we op een werkschaal als Mozaïek Dommelvallei én samen met de krachten…