Innovatief planningsmodel MozaïekBrabant

Innovatief planningsmodel MozaïekBrabant

 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant, de B-5 (‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) en de Waterschappen Noord-Brabant is een ontwikkelingsmodel opgezet om stagnerende ruimtelijke en milieutechnische mechanismen vlot te trekken: MozaïekBrabant.

In deze nieuwe aanpak worden de economische krachten van wonen, werken en innovatief ondernemen in Brabant gekoppeld aan de Brabantse watersystemen. Door hun economische en ecologische betekenis brengen zij partijen bij elkaar  om de Brabants ambities te kunnen realiseren. Hiertoe zijn ‘6 machines’ ontwikkeld als modeloplossingen die de synergie tussen belangengroepen laat zien, ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen wegneemt, en tot gemeenschappelijk succes zal leiden. Een proces dat bottum-up gestalte krijgt. In de opgave worden verbeterde watersystemen gekoppeld aan herontwikkeling van bedrijventerreinen, groenblauwe verbindingen tussen wonen, werken en landschap, attractieve randstedelijke uitbreidingen en het verbeteren van het stadsklimaat.

werkmodel_mozaiekbrabant

MozaïekBrabant: Ontwikkeld door Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects voor het IABR– 2014–Projectatelier BrabantStad. In opdracht van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond, en de Waterschappen Noord-Brabant.Bij het project voor de DOMMELVALLEI-GEMEENTEN gaan deze machines voor een aantal nader te bepalen specifieke situaties verder uitgewerkt en ingezet worden.