Innovatief planningsmodel MozaïekBrabant – Het Brabantse watersysteem

Het Brabantse watersysteem

 

Onze rivieren, kanalen en beken zijn, ook vanuit de historische context, bepalend geweest voor ordening en gebruik van natuur en landschap. Een hernieuwd denken en actief inzetten van het Brabantse watersysteem als nieuw en intelligent raamwerk in stad en land is de kern van MozaïekBrabant: Een planningssysteem als inzet voor winst voor alle belangen in een hernieuwd Brabant.

Het Brabantse water stroomt vanuit België, via oppervlaktewater van beken en kanalen en ondergrondse waterstromen, het Brabantse land binnen en komt uiteindelijk uit in de, nitraatrijke, Maas. Het water wordt o.a. benut voor watervoorziening huishoudens, industrie en land- en natuurbouw. De het waterbeheer in Brabant kent een aantal zorgen:

  • Kwaliteit als gevolg van milieubelastingen door particulieren, industrieën en land- en tuinbouw;
  • kwantiteit als gevolg van periodiek hoogwater (stagnerende afvoer) en verdroging.

Bij een verbeterd watersysteem worden vele problemen omgezet in duurzame oplossingen:

  • Benutten van het nitraatrijke Maaswater voor duurzamere teelten in land- en tuinbouw en boomkwekerijen;
  • Het benutte en gezuiverde water inzetten door langzame infiltratie in natuur –en recreatiegebieden;
  • Tijdelijke berging bij hoogwater in combinatie met het ontwikkelen van aantrekkelijke woonlandschappen en blauwgroene verbindingen tussen stad, industrie en landschap;
  • Water en nieuw groen als inzet voor een gezonder stadsklimaat.

 

brabantse_watersysteem