Machine 4: Grootschalige landbouw, Watermanagement en Recreatief landschap