Machine 3: Verblijfsrecreatie, Watermanagement en Agrotoerisme