Vernieuwende samenwerking Dommelvallei

Vernieuwende samenwerking Mozaïek Dommelvallei

 

In de Brabantse wateropgave worden stad, natuur en productieland als samenwerkend geheel gezien.

Brabant is gemaakt en gevormd door mensenhanden en eigen vernuft. Deze krachten worden ingezet om onze economische en ecologische eigenheden opnieuw vorm te geven. Van onderuit wordt aan het hernieuwde Brabant gewerkt: door inzet van betrokkenheid, intelligentie en werklust. Vanuit deze lokale en regionale initiatieven participeren de overheden met ondersteunend beleid, cofinanciering en vlottrekkende regelgeving.

De watersystemen beïnvloeden niet alleen de Brabantse steden; de kanalen, rivieren en beken reiken verder. In de groene uitloopgebieden doorsnijden zij ook de landelijke omgeving tot in België. Slimme oplossingen worden ingezet om de gewenste waterberging en vernatting van natuur te sturen en het nitraatrijke water te benutten en te zuiveren voor landbouw en voedselproductie (mondiale voedselvoorziening), boomkwekerijen en natuurgebieden in o.a. De Meierij en Het Groene Woud.

In de opgave worden verbeterde watersystemen gekoppeld aan de domeinen:

Wonen – Werken – Ontspanning – Gezondheid – Erfgoed – Biodiversiteit

De Dommelvallei-gemeenten participeren in deze integrale opgave vanuit het landelijk gebied: stad en platteland vinden elkaar voor een hernieuwd en beter Brabant.

 

dommelvalleigemeenten