Stip op de horizon

Stip op de horizon

 

In maart 2015 zetten alle manifestpartners hun handtekening onder het Manifest Dommelvallei. De ambities in het manifest gaan we met het innovatie planningsmodel Mozaïek Brabant tot uitvoering brengen. Aanleiding van MozaïekBrabant is de vastlopende planologie en de wil om met onze Brabantse krachten, vanuit de samenleving zelf, een vernieuwd en toekomstbestendig Brabant te ontwikkelen. Zodra wij, als Brabanders, daar een goed beeld van hebben, kunnen we daar enthousiast van worden en er, in de geest van die stip op de horizon, de schouders onder zetten. De vijf Brabantse steden zijn daarmee aan de slag. Voor de Dommelvallei zijn onze manifestpartners aan zet.

Het panorama dat we daarbij voor ogen hebben, is vervat in 3 componenten:

 1. De ambities* zoals verwoord in MozaïekBrabant en het Brabants Bestuursprogramma 2015 – 2019*, met ondersteuning van het Waterbeheerplan Waterschap De Dommel 2016-2021**;
 2. De integrale kansen die de zes watermachines ons aanreiken;
 3. De bottom-up resultaten die de Mozaïekprojecten ons aanreiken, verbeeld in bouwstenen voor de visie MozaïekBrabant voor de Dommelvallei en ter inspiratie van de op te stellen Omgevingsvisie 2018 voor Brabant.

 

* De ambities zoals verwoord in MozaïekBrabant en het Brabants Bestuursprogramma 2015 – 2019:

 • Vernieuwd Brabant:
  • Energieke samenleving
  • Brabantse waarden en krachten herwonnen
  • Wonen
  • Werken en innovatieve economie
  • Ontspannen
  • Veilig
  • Nieuwe dynamiek
 • Economische top 5 Europese regio’s;
 • Goed werken en leven met balans tussen economie en ecologie;
 • Nieuwe dynamiek in vernieuwing en creativiteit;
 • Er sámen beter van worden.

Brabants Bestuursprogramma 2015 – 2019

 

 

** Ondersteuning van het Waterbeheerplan Waterschap De Dommel 2016 – 2021:

Waterbeheerplan schema