Bijzondere samenwerking Mozaïek Dommelvallei – Aanpak bottum-up

Aanpak bottom-up

 

Er is geen eenduidige blauwdruk van aanpak. Elk lokaal of regionaal initiatief vraagt om maatwerk in samenwerking en het bereiken van uitvoeringsdoelen.

Een beter en toekomstbestendig Brabant in de top 5 van Europese regio’s is de gemeenschappelijk ambitie. De zes machines of een mix daarvan zijn oplossingsrichtingen die binnen MozaïekBrabant worden aangereikt. De concrete uitwerking wordt door samenwerking en ingebrachte kennis en ervaring bepaald en ingegeven door een effectieve en resultaatgerichte, en bottom-up ontwikkelde, voorbereiding en uitvoering van MozaïekBrabant door de participanten en de geformuleerde oplossingsrichtingen:

  • Waar liggen kansen per gebied of maatregelsoort?
  • Welke partijen spelen een rol in de gebieds- of maatregelopgave?
  • Welke ‘machines of  mix van machines’ kunnen als richtinggevende oplossing worden ingezet?
  • Welke kennis- en onderwijsfaciliteiten kunnen onderzoek, kennis, mankracht en creativiteit inbrengen?
  • Welke versnellingen in het plan- en uitvoeringsproces staan ter beschikking?

De initiatiefgroep informeert en coördineert gebiedsinitiatieven en zal waar nodig de ‘smeerolie’ aanreiken voor de zes machines en gebiedsplannen.

Ondertekenaars van het aan de Provincie Noord-Brabant aangeboden Manifest:

Overheden
Gemeente Eindhoven
Gemeente Nuenen
Gemeente Son en Breugel
Gemeente Sint-Oedenrode
Gemeente Veghel
Gemeente Schijndel
Gemeente Boxtel
Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeente Vught
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Heusden

Waterschappen & Brabant Water
Waterschap De Dommel
Waterschap Aa en Maas
Brabant Water

Onderwijs en kennisinstituten
WUR – Wageningen
HAS – ’s-Hertogenbosch
TU/e – Eindhoven

Netwerkorganisaties
AgriFoodCapital
Het Groene Woud

Natuur- en landschapsorganisaties
Brabants Landschap