Het uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei is eind september ingediend bij de provincie Noord-Brabant. In het uitvoeringsprogramma staan onder meer de ambities van Mozaïek Dommelvallei, de organisatie ervan en alle projecten waarmee de plannen tot uitvoering worden gebracht. Voor het einde van het jaar besluit de provincie of zij het uitvoeringsprogramma honoreert zodat de ambities van Het Groene Woud én Mozaïek Dommelvallei daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Download hieronder het uitvoeringsprogramma (versie 15 september 2016):

Uitvoeringsprogramma Mozaïek Dommelvallei