Het werkgebied

Het stroomgebied van de Dommel markeert een relatief autonoom functionerend watersysteem, waarbinnen een pilot voor herontwikkeling kan worden aangegaan. In deze pilot zijn slagkracht, innovatief samenwerken en verbindingen stad/land de argumenten voor begrenzing van het plangebied: de Dommelvallei-gemeenten tussen Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch en de gemeenten die de Dommel verbinden met de Maas. De daarin actieve waterschappen, Het Groene Woud, AgriFood Capital, betrokken gemeenten, belangenorganisaties en kennisinstituten participeren in het Manifest “MozaïekBrabant voor Dommelvallei-gemeenten”. Bottom-up wordt samengewerkt in een open, resultaatgerichte en kennis delende samenwerking voor financiering en uitvoering.