HAS

De eerste stap om de koppeling met het onderwijs te versterken is het opzetten van een ‘Innovatie- en Kennislab Mozaïek Dommelvallei’.

Innovatie- en Kennislab Mozaïek Dommelvallei

Op dit moment worden er stappen gezet om een ‘Innovatie- en kennislab Mozaïek Dommelvallei’ op te starten. In het Innovatie- en Kennislab werken manifestpartners en initiatiefnemers samen met studenten van verschillende opleidingen en disciplines aan oplossingen voor vraagstukken binnen de projecten van Mozaïek Dommelvallei. Uit de projecten van Mozaïek Dommelvallei komen nu al, in het beginstadium van het project, veel vragen naar voren. Door deze samenwerking wordt kennis vanuit professionals gekoppeld aan kennis vanuit het onderwijs. Daarnaast komen we hiermee, doordat het gedachtegoed van Mozaïek Dommelvallei wordt overgebracht, tot jonge professionals die Brabant in de toekomst volgens een win-win-werkwijze gaan vormgeven.

Streeklab Het Groene WoudJongerenprogramma en Streeklab Het Groene Woud

De inrichting van het lab wordt gekoppeld aan het jongerenprogramma en Streeklab van Het Groene Woud. Hiermee creëert Het Groene Woud een leerwerkomgeving waarbij jongeren op diverse wijze worden begeleid. Hen wordt een gezamenlijke werkplek geboden. Het jongerenprogramma loopt uiteen van jongeren die eigen initiatief nemen om een activiteit, project of onderneming te starten tot teams van gemotiveerde en passende studenten van verschillende opleidingen die met begeleiding van professionals een initiatief verder vormgeven. Daar sluit het Innovatie- en Kennislab uitstekend op aan.

Meerwaarde

Door deze gezamenlijke leeromgeving te creëren ontstaat een meerwaarde voor de studenten (onderwijsinstellingen leren van elkaar), de initiatiefnemers (intensieve begeleiding vervalt grotendeels), de provincie en de manifestpartners (ontwikkelde kennis blijft bewaard) en voor het gebied (betrekken van jongeren bij de gebiedsontwikkeling).