Projecten

Aangereikte projecten en initiatieven

Ieder initiatief wordt bij voorkeur en in overleg met de initiatiefnemer op deze website geplaatst: van grof idee tot concreet project. De initiatieven op deze pagina worden stapsgewijs verdiept en gekoppeld aan één of meerdere watermachines. De projectinitiatieven zijn dus op basis van voortschrijdend inzicht permanent in ontwikkeling. Door de initiatieven in alle ontwikkelingsstadia bekend te maken, willen wij u en anderen inspiratie bieden om nieuwe ideeën op te doen en daarmee uw eigen initiatief te versterken.

Download de actuele overzichtskaart met alle projecten.

 

Koploperproject 1 (S-Oedenrode) Waterordening Sint-Oedenrode (onderdeel van Dotterbloem)
De gemeente Sint-Oedenrode en Waterschap de Dommel staan voor de opgave om Sint-Oedenrode in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast in het centrum. In het onderzoek naar de haalbaarheid en meerwaarde van de hoogwatervoorziening, is de opgave verbreed naar een integrale Mozaïek-aanpak. De maatregelen zijn niet alleen ter bescherming voor de hoogwaterproblematiek, want inmiddels is ook (blijkens een recent klimaatonderzoek) verdroging een toekomstig waterprobleem.. lees verder..
Koploperproject 2 (Boxtel) De Groote Waterloop bij Liempde
Koploperproject: De Groote Waterloop bij Liempde De gemeente Boxtel hanteert, als founding partner van Mozaïek Dommelvallei, al jaren het principe van integrale ontwikkeling en ziet in het concept van de watermachines een kans om de integrale gebiedsontwikkeling op een hoger innovatief niveau te brengen. De gemeente Boxtel ziet dus mogelijkheden voor een bredere en integrale gebieds-ontwikkeling en koppelt de opgave ook aan projecten op het gebied van cultuurhistorie, wonen, recreatie en waterzuivering. Hierdoor krijgt niet alleen.. lees verder

Project 3 (Sint-Michielsgestel) De Levende Watertuinen
Foto 1 Het merendeel van het regenwater dat in de gemeente Sint-Michielsgestel valt, verdwijnt in de riolering en wordt direct afgevoerd naar de Dommel, sloten en beken of naar de rioolwaterzuiverings-installaties. Om al dat relatief schone regenwater te transporteren en te zuiveren, zijn er kostbare voorzieningen nodig. Door verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef gesteld. Buien worden heviger en duren langer, waardoor het risico op wateroverlast toeneemt. De gemeente.. lees verder
Project 4 (Nuenen en anderen) Natuurontwikkeling Beekdal Dommel – Kleine Dommel
dommel_verkleind Het Dommeldal tussen Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel staat bekend als een fraai landschap met bijzondere cultuurhistorische waarden. Helaas staat de kwaliteit van het gebied, mede door verstedelijking, infrastructuur en moderne landbouw, sterk onder druk. Met dit project willen de drie gemeenten het beekdal herstellen en de kwaliteit van het gebied versterken. Er wordt tevens gekeken naar het recreatieve gebruik. Dit project is een samenwerking tussen gemeenten, het waterschap en de.. lees verder
Project 5 (Nuenen) Groene kernrand Nuenen-West (natuurpark)
Project Natuurontwikkeling Tussen Eindhoven en Nuenen komt de nieuwe wijk Nuenen-West. De wijk is nog volop in ontwikkeling. Het masterplan Nuenen-West zet in op een zorgvuldige overgang van de toekomstige woonwijk en het beekdal van de Kleine Dommel. Naast het groene karakter, vormt ook de afvoer van hemelwater een groot onderdeel in dit project. De gemeente Nuenen zoekt naar een methode om het hemelwater op natuurlijke wijze richting de Kleine Dommel te laten lopen.. lees verder
Project 6 (Boxtel) Kasterense Watermolens
Kasterense Molens Tot 1960 stond bij de Dommel in Kasteren (Liempde) een beeldbepalende molen. De molen is vermoedelijk in de twaalfde of dertiende eeuw gebouwd. Het bestond uit twee delen, een koren- en een oliemolen. Na opgravingen in 1986 werden er voor de eerste keer serieuze plannen gemaakt om de molens te herbouwen. De Stichting Kasterense Watermolens werd opgericht. Na vele onderhandelingen kwam men tot de conclusie dat de plannen financieel niet realiseerbaar waren.. lees verder
Project 7 (Sint-Oedenrode) Ontwikkeling Streekpark Kienehoef
Kienehoef[1] Park Kienehoef heeft al decennialang een recreatieve aantrekkingskracht op de eigen bewoners en mensen uit de regio. Al in de achttiende eeuw legde Jacob Kien, als stadhouder (1763-1775) van de regio Peelland, hiertoe de basis. Hij ontwikkelde een landgoed met karakteristieke lanen en bouwde op één van zijn landerijen een buitenhuis met de naam ’Arbeidslust’. Op een laag gelegen deel van zijn bezittingen bevond zich de natuurlijke plas ‘Rijsingen’, waar de gehele omgeving via een natuurlijk.. lees verder
Project 8 (Veghel) Duits Lijntje
Het Duits Lijntje vormt een van de gebiedsopgaven voor het programma Groen Blauw van AgriFood Capital. De ambitie van de regio is om duurzame verbindingen te realiseren tussen natuur en landschap, stad en platteland en economische maatschappelijke activiteiten om zo de groenblauwe structuren en identiteit van de regio te versterken. Noordoost-Brabant wil in 2020 de slimste agri- en foodregio van Nederland zijn. Dit vraagt onder andere om ontwikkeling van goede.. lees verder