Projecten

Project 9 (Sint-Michielsgestel) Molen ter Steen
molen ter steen In Middelrode, op de grens met Heeswijk, stond de Watermolen ter Steen (de exacte locatie is weergeven in bijlage 1). De watermolen is gebouwd in 1344 en was in bezit van de hertog van Brabant. Na enige wisseling van eigenaren, is de watermolen in 1819 gekocht door het Rijk en werd het grotendeels gesloopt. Het molenhuis van Watermolen ter Steen bleef wel overeind, maar is intussen gedateerd en verwaarloosd. Daar wil Stichting Molen ter Steen met dit project verandering in brengen.. lees verder
Project 10 (Sint-Oedenrode) Dotterbloem Breed
dotterbloem breed Project Dotterbloem Breed bevat de volgende deelprojecten: – 10a. Project deelgebied ‘t Laar, 10b. Project deelgebied De Neul.

In april 2016 heeft Floris Alkemade een studie verricht naar de samenhang van het centrum van Sint-Oedenrode als overkoepelende visie voor toekomstige ontwikkelingen binnen de thema’s ruimtelijke samenhang, cultuurhistorie, natuur en landschap, voorzieningen en recreatie en toerisme. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode.. lees verder

Project 11 (Sint-Michielsgestel) Herinrichting Dungense Loop
Stroomgebied Dungense Loop Tussen 2015 en 2017 wordt het aantal rijstroken van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel verdubbeld. Daarnaast is ook de Zuid Willemsvaart verbreed. De plannen leveren een toenemende barrière op voor de verbinding tussen de noord- en zuidkant van de Zuid Willemsvaart en gaan ten koste van de bestaande natuurwaarden. Een nadelig effect, maar tegelijkertijd biedt dat ook kansen. Op initiatief van de bewoners krijgt de nabijgelegen Oude Aa aan de Dungense kant de oorspronkelijke.. lees verder

 

Project 12 (Eindhoven) Biopolus Strijp-S
Biopolus De afvoer van ons afval- en rioleringswater is al decennia lang goed geregeld, waarbij dit water ondergronds en bijna onzichtbaar via rioleringen naar de rioolwaterzuivering van het waterschap wordt getransporteerd. Specialisten van gemeenten en waterschappen hebben een hoge kennis om de overlast van dit afvalwater tot een minimum te beperken en tot een hoog rendement van de rioolwaterzuivering te komen. Het is zó goed geregeld dat de meeste bewoners zich daarom nog nauwelijks bewust zijn wat zij.. lees verder
Project 13 (Boxtel) Boxtel Binnen de Bruggen
‘Boxtel Binnen de Bruggen’ is het verbeelden van oude structuren van Binnendommeltjes om economie en leefbaarheid van het oude Boxtel (binnen de bruggen) te versterken. Dit kan op vele manieren plaatsvinden, fysiek als water, “bruggen”, wegtextuur, groenstructuur, maar ook in de vorm van kunst, licht of verhalen. Hoe creatiever, hoe groter de aantrekkingskracht van het centrum. Kunstenaars spelen een grote rol binnen het project.  lees verder