Project: Dotterbloem Breed

Dotterbloem Breed

 

Aanleiding

In april 2016 heeft Floris Alkemade een studie verricht naar de samenhang van het centrum van Sint-Oedenrode als overkoepelende visie voor toekomstige ontwikkelingen binnen de thema’s ruimtelijke samenhang, cultuurhistorie, natuur en landschap, voorzieningen en recreatie en toerisme. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode.

In 2006 is door Jos Cuijpers in het kader van de toenmalige ruimte-voor-ruimte regeling een visie opgesteld voor gebied ’t Laar. Het gebied ’t Laar is gelegen in de zone langs de A50 en is door de initiatiefgroep Dommelvallei aangewezen als een in het kader van het Manifest gebiedsontwikkeling Dommelvallei te ontwikkelen locatie.

Sint-Oedenrode is onderdeel van een doorgaand weefsel waar bebouwing, natuur en platteland als in een mozaïek naadloos in elkaar passen. Het Dommelvallei-landschap en de ruimtelijke factoren zijn van oudsher sturend op de ontwikkelingen van het dorp.

In juni 2008 is het project ‘Dotterbloem’ opgeleverd. Een herinrichting van het Dommellandschap in het centrum van Sint-Oedenrode in opdracht van Waterschap De Dommel en de gemeente Sint-Oedenrode en met cofinanciering van de provincie Noord-Brabant. Deze herinrichting betreft een voorloper van de op dit moment actuele ambities van MozaïekBrabant.

Het plan Dotterbloem Breed haakt fysiek in twee richtingen aan op plan Dotterbloem. Met dit project is sprake van een balans tussen de natuurfuncties en de belangen van ondernemers, omwonenden en recreanten.

De natuurwaarden snijden tot diep in de kern Sint-Oedenrode. Het project Dotterbloem (2008) is globaal gesitueerd tussen gebied ’t Laar en De Neul. In genoemde gebieden zijn thans ontwikkelingen gaande die aanleiding geven tot het verder ontvouwen van een landschappelijke herinrichting indachtig het gedachtegoed van de Brabantse watermachines binnen Mozaïek Dommelvallei.

Het betreft een tweetal deelgebieden:

1) Deelgebied ’t Laar >>

2) Deelgebied De Neul >>

 

Voor de volledige projectbeschrijving, klik op onderstaande link (pdf):