Project: Natuurontwikkeling Beekdal Dommel

Natuurontwikkeling Beekdal Dommel – Kleine Dommel

 

Aanleiding

Het Dommeldal tussen Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel staat bekend als een fraai landschap met bijzondere cultuurhistorische waarden. Helaas staat de kwaliteit van het gebied, mede door verstedelijking, infrastructuur en moderne landbouw, sterk onder druk. Met dit project willen de drie gemeenten het beekdal herstellen en de kwaliteit van het gebied versterken. Er wordt tevens gekeken naar het recreatieve gebruik. Dit project is een samenwerking tussen gemeenten, het waterschap en de terreinbeheerders.

 

Voor de volledige projectbeschrijving, klik op onderstaande link (pdf):