Project: Ontwikkeling Streekpark Kienehoef

Ontwikkeling Streekpark Kienehoef

 

 

Aanleiding

Park Kienehoef heeft al decennialang een recreatieve aantrekkingskracht op de eigen bewoners en mensen uit de regio. Al in de achttiende eeuw legde Jacob Kien, als stadhouder (1763-1775) van de regio Peelland, hiertoe de basis. Hij ontwikkelde een landgoed met karakteristieke lanen en bouwde op één van zijn landerijen een buitenhuis met de naam ’Arbeidslust’. Op een laag gelegen deel van zijn bezittingen bevond zich de natuurlijke plas ‘Rijsingen’, waar de gehele omgeving via een natuurlijk bekenstelsel op afwaterde. Met en rondom deze waterpartij werd in de jaren dertig van de vorige eeuw, een fraai wandelpark aangelegd met vijverpartijen, glooiende grasvelden en heesterpartijen. Later werden er een kinderboerderij en speeltuinen aan toegevoegd. Rondom het park ontwikkelden zich een grote camping met recreatieplas, een woonwijk, een paardensportcentrum, hockeyvelden en indoor-sportvoorzieningen voor bijvoorbeeld fitness en handboogschieten.

In  2015 onderging het park en de omgeving een recreatieve herwaardering. Nu wordt hier in samenwerking met Het Groene Woud een regionaal streekpark ontwikkeld. Deze ontwikkeling bestaat uit twee fasen:

Fase 1: de bouw en exploitatie van het hoogwaardige horecapaviljoen ‘De Helden van Kien’ (april 2016 geopend; zie ook www.deheldenvankien.nl) met attractieve en bijzondere parkonderdelen (o.a. kunst en  waterspel).

Fase 2: de doorontwikkeling naar een attractief, vitaal en duurzaam streekpark gericht op sport en recreatie, natuur- en cultuureducatie en een gezonde leefstijl met streekgebonden producten en diensten.

Gemeente, recreatieondernemers en maatschappelijke organisaties (o.a. stichting kinderboerderij Kienehoeve, buurtverenigingen en Kunststichting Sint-Oedenrode) zien het gemeenschappelijk belang om van park Kienehoef een hoogwaardig streekpark in Het Groene Woud te ontwikkelen. Het gaat dus om één park waar alle sportfaciliteiten, de woningen, het paviljoen en de landschappelijke, historisch verbonden en agrarische omgeving onderdeel van zijn. Dit gebeurt middels een publiek-private samenwerkingsmodel om zo de verschillende gebiedsbelangen en krachten integraal te bundelen.

 

Voor de volledige projectbeschrijving, klik op onderstaande link (pdf):