Project: Watertuinen Sint-Michielsgestel

Watertuinen Sint-Michielsgestel

 

Aanleiding

Het merendeel van het regenwater dat in Sint-Michielsgestel valt, verdwijnt in de riolering en wordt direct afgevoerd naar de Dommel, sloten en beken of naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om al dat relatief schone regenwater te transporteren en te zuiveren, zijn er kostbare voorzieningen nodig. Door verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef gesteld. Buien worden heviger en duren langer waardoor het risico op wateroverlast toeneemt. De gemeente Sint-Michielsgestel wil hierop anticiperen door schoon regenwater af te koppelen van het rioolsysteem. Het is de uitdaging om het regenwater vast te houden zodat het niet direct het riool instroomt. Daarom wil de gemeente Sint-Michielsgestel drie zogenaamde ‘levende watertuinen’ ontwikkelen aan de randen van de dorpen. De plannen worden in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties ontwikkeld.

 

Voor de volledige projectbeschrijving, klik op onderstaande link (pdf):