Koploperproject: Waterordening Sint-Oedenrode

Waterordening Sint-Oedenrode (onderdeel van project Dotterbloem Breed)

 

Aanleiding

De gemeente Sint-Oedenrode en Waterschap de Dommel staan voor de opgave om Sint-Oedenrode in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast in het centrum. In het onderzoek naar de haalbaarheid en meerwaarde van de hoogwatervoorziening, is de opgave verbreed naar een integrale Mozaïek-aanpak. De maatregelen zijn niet alleen ter bescherming voor de hoogwaterproblematiek, want inmiddels is ook (blijkens een recent klimaatonderzoek) verdroging een toekomstig waterprobleem. De oplossingen daartoe dragen bij aan de Mozaïekambities om ecologische- en landschappelijke meerwaarden en voordelen voor agrarisch grondgebruik, boomkwekerijen en recreatie te realiseren. Begin 2016 is door ontwerp- en adviesbureau Elings een onderzoek uitgevoerd naar de effecten, kansen en consequenties van een integrale benadering ten opzichte van een sectorale aanpak.

 

Dit project is onderdeel van het project Dotterbloem Breed, bijlage I. Klik hiervoor op onderstaande link (PDF):